Stimulerande för alla sinnen

Vi svänger av landsvägen mellan Fristad och Borgstena. Grusvägen slingrar sig mellan gårdar och åkrar.  Snart kör vi in mellan popplarna i allén upp till Uddetorp Säteri. Här på höjden med vidsträckt utsikt har säteriet legat sedan åtminstone 1545. Här har barn vuxit upp, djur betat och äppelträden blommat varje vår i hundratals år. Vi är framme.

Uddetorp Säteri består av en mangårdsbyggnad, ladugård med loge och kostall renoverade för bröllop och fest, ryssalängan samt svinstian som numera används för bland annat slakt vid jakt. De vackra omgivningarna är de stimulerande för både kropp och själ. Naturbetesmarker med inslag av ädellövskog omger säteriet.

Skogsvägarna är många och välhållna för såväl kontemplativa promenader som skön löpning. I den egna lilla sjön, ett stenkast från gården, är tillgången på signalkräftor god. Till säteriet hör även fiskerätt i Lassesjön och jaktmarker.